AKO NÁŠ ONLINE REZERVAČNÝ SYSTÉM FUNGUJE?

  • Zvoľte si termín, kedy si chcete športové vybavenie požičať a kedy ho chcete vrátiť.
  • Tlačítkom „Potvrdiť termín“ prejdete na výber športového vybavenia
  • Zvoľte sortiment, z ktorého si chcete požičať vybavenie.
  • Ďalej vyberte kategóriu, z ktorej si chcete výbavu požičať (v prípade viacerých položiek z rôznych kategorií výber opakujte).
  • Kliknutím na zelený text „rezervovať“ vložíte požadovanú položku do zmluvy.
  • Pokiaľ máte vybrané všetky požadované položky, prejdete tlačítkom „Pokračovať→ košík“ do prehľadu na zoznam tovaru k rezervácii. Zároveň sa dozviete celkovú výšku požičovného, ktorá je splatná v hotovosti na našich pobočkách.
  • Vyplňte povinné údaje (priezvisko, meno, e-mail, telefon). 
  • Ak došlo pri rezervácii k zablokovaniu niektorej z Vašich vybraných položiek, systém Vás automaticky upozorní a ponúkne Vám možnosť konfliktnú položku odstrániť zo zmluvy a nahradiť inou volnou položkou. Potom môžete pokračovať v procese rezervácie.
  • V objednaný termín prídete na pobočku, kde ste si tovar zarezervovali. Je potrebné priniesť dva identifikačné doklady: OP a iný relevantný doklad totožnosti.