Váš košík

Dátum požičania produktu/ov v termíne od: 22. 5. 2024  do: 23. 5. 2024  na pobočke: -- nezvoleno -- . Počet dní: 1 . Položiek: 0

Vybrané položky

Nenalezeny žádné záznamy vyhovující daným kritériím

Požičovné a záloha z položiek 0  
Zľava pri požičaní na viac dní 0,0  
    Požičovné a záloha po zľave (záloha je splatná pri prevzatí tovaru) 0

Prehlásenie  nájomcu:  Zaväzujem sa dodržiavať všetky ustanovenia požičovného poriadku, chrániť tovar pred  poškodením a v dohodnutej lehote ho vrátiť. Zaväzujem sa zaplatiť  ďalšie požičovné v prípade  nevrátenia  tovaru načas a uhradiť vzniknuté škody v prípade straty. Som si vedomý toho, že v prípade nevrátenia môžem byť súdne stíhaný pre tresný čin neoprávneného užívania cudzej veci (prípadne krádeže).

Údaje o zákazníkovi

Priezvisko a meno  
Adresa  
E-mail    
Telefon  
Poznámka 
Ochrana osobných údajov   Vybrat