Obchodné podmienky

1. Dodávateľ
SPORTCENTRUM GALFY s r.o., Horný Smokovec 51,062 01 Vysoké Tatry
IČO : 36461148, DIČ : SK2020016229

2. Platba
Platobnou kartou na účet IBAN: SK90 0200 0000 0013 3469 4756 S.W.I.F.T.: SUBASKBX na základe nájomnej zmluvy vystavenej pri rezervácii.

3. Vyzdvihnutie/prevzatie tovaru
Tovar je pripravený k vyzdvihnutiu v požadovanom termíne na pobočke podľa nájomnej zmluvy. Pri prevzatí tovaru sa skladá vratná záloha za zapožičaný tovar podľa nájomnej zmluvy, ktorú zložíte v hotovosti na predajni.

4. Prehlásenie nájomcu
Zaväzujem sa dodržiavať všetky ustanovenia požičovného poriadku, chrániť tovar pred poškodením a v dohodnutej lehote ho vrátiť. Zaväzujem sa zaplatiť ďalšie požičovné v prípade nevrátenia tovaru načas a uhradiť vzniknuté škody v prípade straty. Som si vedomý toho, že v prípade nevrátenia môžem byť súdne stíhaný pre tresný čin neoprávneného užívania cudzej veci (prípadne krádeže).

5. Vrátenie peňazí a vratná záloha
Riadi sa podľa všeobecných podmienok online požičovne. A je nutné za týmto účelom navštíviť pobočku osobne. Počet dní od dátumu vypožičania / storno poplatok z ceny požičovného 7 až 2 dni / 25% 1-0 dni / 100%

6. Ochrana osobných údajov
Rešpektujeme Vaše súkromie. Pre realizáciu zapožičania je však potrebné poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje, vrátane údajov o nákupe chránime pred zneužitím v súlade s platnou legislatívou, považujeme ich za dôverné a zaväzujeme sa ich neposkytovať žiadnej tretej strane.

Používaním online požičovne GALFY súhlasíte so shromažďovaním a používaním týchto údajov spoločnosťou SPORTCENTRUM GALFY s.r.o..